เบียร์ HOLGATE BREWHOUSE TANGELO GOSE

ในอดีตผู้ผลิตเบียร์ได้ใช้ผลไม้สมุนไพรและเครื่องเทศทุกอย่างเพื่อให้ได้เบียร์ Gose เป็นรูปแบบเบียร์โบราณโดยทั่วไปใช้เกลือและผักชีที่เล่นควบคู่ไปกับความเป็นกรดแลคติค เพื่อสร้างความสดชื่นของเบียร์

Scroll to top