เบียร์ HOLGATE ALPHA CRUCIS IPA

ได้รับการตั้งชื่อตามดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว Southern Cross กลิ่นหอมของผลไม้เขตร้อนของออสเตรเลียที่ทำจากผลไม้เขตร้อนและผลไม้เมืองร้อนอย่างมะม่วง มะนาวและเกรปฟรุต

Scroll to top