เบียร์ DESCHUTES PACIFIC WONDERLAND LAGER

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์งานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือให้ความรู้สึกของการสำรวจทำให้นึกถึงการผจญภัยในชีวิตประจำวันที่น่าตื่นเต้นเป็นการผสม Citrusy Tettnang Mandarina hops รวมกับความสดชื่นสดใสของเบียร์แบบดั้งเดิมเพื่อมอบเบียร์ที่สดชื่นอย่างแท้จริง

Scroll to top