beer-warning

ผลกระทบด้านสุขภาพ ความรุนแรง อุบัติเหตุ หลังการดื่มแอลกอฮอล์

แม้เป็นที่เข้าใจกันดีว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือเครื่องดื่มที่ทำให้อรรถรสในเรื่องต่างๆ มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นเรื่องที่สังคมส่วนใหญ่ถือว่าพอจะเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามก็อย่างที่รู้กันว่าแม้เครื่องดื่มชนิดนี้จะทำให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากผู้ดื่มไม่รู้จักควบคุมตัวเอง หรือว่าดื่มมากจนเกินขนาดทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวมันก็สามารถส่งผลเสียต่างๆ ได้อย่างมากมาย ชนิดที่ว่าหากคนที่ดื่มสร่างเมาขึ้นมายังแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปตอนมึนเมาด้วยซ้ำ

drinking-alcohol-beer

ผลกระทบด้านสุขภาพเมื่อดื่มแอลกอฮอล์

สิ่งแรกที่เราสามารถรับรู้ได้ในระยะยาวเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากๆ หรือในระยะเวลายาวนานหลายปี ผลกระทบทางด้านสุขภาพจะเกิดขึ้นมากมายกับคนๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาทิ โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคตับแข็ง, โรคเส้นเลือดในสมองอุดตัน, โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทส่วนปลายพิการ, โรคกระเพาะ, โรคมะเร็ง และอีกสารพัดโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน ซึ่งผลกระทบตรงจุดนี้นับว่าเป็นผลกระทบอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้ที่ดื่มอย่างแท้จริง เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถสัมผัสกับมันได้โดยตรง

the-body-beer

ผลกระทบด้านความรุนแรงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์

สิ่งหนึ่งสำหรับคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกคนต้องเคยเป็นก็คือมีอาการมึนเมา ไม่สามารถควบคุมสติ ความรู้สึกนึกคิด การกระทำของตัวเองได้อย่างที่ควรจะเป็น บางครั้งมีคำกล่าวที่ว่าเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้คนเราจะเปลี่ยนไปได้เป็นอีกคน ซึ่งมันก็เกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ทำให้ขาดสติยับยั้งชั่งใจก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆ ได้อย่างทีเราเห็นกัน อาทิ มีปากเสียงกับผู้อื่นง่ายเวลาที่รู้สึกว่าใครไม่สบอารมณ์มันก็จะก่อให้เกิดการใช้ความรุนแรง การต่อยตี หรือที่หนักก็อาจมีการใช้อาวุธลงไม้ลงมือจนมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยก็มี ซึ่งนี่ถือว่าเป็นผลกระทบด้านความรุนแรงอย่างแท้จริง

beer-Deaths

ผลกระทบด้านอุบัติเหตุเมื่อดื่มแอลกอฮอล์

นี่เป็นสิ่งที่เรามักจะเห็นรัฐบาลรณรงค์กันอยู่เป็นประจำในเรื่องของเมาไม่ขับ ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติซึ่งเป็นผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น เราจะเห็นว่าคนเมาแล้วขับจะทำให้สายตาพร่ามัวขึ้น มีอาการหลับในได้ง่ายขึ้น หรือมีสติในการตัดสินใจระหว่างขับขี่ได้น้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ตามมามากมาย ยังไม่รวมอุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขับขี่แต่มีต้นตอมาจากอาการมึนเมาด้วย เช่น เดินตกท่อ พลัดตกจากที่สูง เป็นต้น

Scroll to top